Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Masz psa lub napotkałeś na swojej drodze agresywnego czworonoga – o czym powinieneś wiedzieć - podpowiadają policjanci

Data publikacji 20.07.2017

Kto odpowiada za psa, gdzie zgłaszać przypadki złego traktowania zwierzęcia, gdzie zgłaszać błąkające się bezpańskie psy, jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia oraz jakie obowiązki ma właściciel czworonoga? O tym warto wiedzieć. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w poniższym materiale.

Za zwierzę odpowiada właściciel.
 
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”.
 
W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę prosimy zgłaszać ten fakt Policji, Straży Miejskiej lub w Urzędzie Miast lub Gminy.
 
Istotnym problem są bezdomne zwierzęta, w tym głównie psy. Pamiętać należy, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane/zabezpieczone przez właściciela. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić Straży Miejskiej lub Policji, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
 
Czynnikiem wskazującym na to, że zwierzę nie posiada właściciela może być między innymi fakt, że pojawia się ono o tej samej porze w danej okolicy, bowiem takie przypadki zdarzają się w okresie godowym zwierząt lub w przypadkach stałego dostępu do pożywienia. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej.
 
Gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców

 
Miasto/Gmina ma ustawowy obowiązek podęcia interwencji za pośrednictwem podmiotu, z którym ma podpisaną umowę, wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędów Miasta/Gminy lub całodobowo telefonicznie do Straży Gminnej/Miejskiej lub Policji. Przekazując zgłoszenie należy podać miejsce przebywania zwierzęcia w danej chwili, określić ilość zwierząt oraz ich wielkość. Wpłynie to niewątpliwie na jakość i skuteczność podejmowanej interwencji.
 
Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów, (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która podejmując interwencję, powiadomi też lekarza weterynarii, działającego na zlecenie Miasta/Gminy lub podmiot działający na jej rzecz, a ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę, (w razie potrzeby przebada i pozostawi na obserwacji) oraz odwiezie do schroniska.
 
 
Chcąc zapobiec podobnym tragicznym wydarzeniom należy pamiętać: 

 • Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za psa jest jego właściciel lub osoba, która w danym momencie opiekuje się nim. Wszyscy właściciele i opiekunowie psów, niezależnie od posiadanej czy powierzonej opiece rasy psa, obowiązani są do zachowania ostrożności. Na agresywne zachowanie psa może bowiem wpłynąć wiele czynników takich jak np.: niewłaściwe wychowanie, przebywanie w nowym miejscu, poczucie strachu wywołane nagłym zdarzeniem itp. Czujność i rozwagę należy zachować niezależnie od wielkości czy rasy psa, pamiętając o tym, że nawet niewielki pies, niestanowiący większego zagrożenia dla dorosłego człowieka, może być przyczyną poważnego uszkodzenia ciała małego dziecka. 
 • Dla zwiększenia bezpieczeństwa pies powinien być wyprowadzany na smyczy, a jeżeli przejawia agresję wobec ludzi czy innych zwierząt lub wynika to z przepisu prawa lokalnego, powinien mieć założony kaganiec. Spacerując z psem nie można pozostawiać go bez kontroli. 
 • Właściciel psa zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zobowiązany jest do obowiązkowego ochronnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 
 • Wobec niektórych ras psów obowiązują zaostrzone przepisy prawa, np. właściciel psa rasy uznanej za agresywną, w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt musi posiadać stosowne zezwolenie właściwego organu gminy.
 • W polskim prawodawstwie, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zabronione jest organizowanie walk psów. 

 
Jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia? Co wtedy zrobić?

 • Stań, nie uciekaj. Twarz zwróć w stronę psa - żeby się bronić musisz widzieć gdzie cię zaatakuje. Nie patrz psu w oczy. 
 • Zasłoń się niesionym przez siebie przedmiotem np. plecakiem, tornistrem, teczką, parasolem, kurtką czy inną odzieżą owiniętą wokół ręki.
 • Postaraj się nie okazywać strachu, mimo że to trudne. 
 • Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza jeśli jest duży. Jeśli skoczy na plecy, może przewrócić nie tylko dziecko, ale nawet dorosłego człowieka. Staraj się nie dopuścić do ataku na nogi. Jeżeli upadniesz, to następnym celem może być twoja szyja lub twarz. 
 • Ustaw się do psa bokiem, stań na lekko rozstawionych nogach. To pozwala lepiej utrzymać równowagę. Jeżeli pies jest duży i ciężki, pochyl się lekko do przodu, by swoim ciężarem nie przewrócił cię. 
 • Przyjmij pozycję "żółwia". Ochronisz wystające części ciała, za które zwykle chwyta pies.

 
Jeśli nie zdążyłeś przyjąć pozycji "żółwia"... 

Ustaw się do psa bokiem, w lekkim rozkroku. Zaciśnij dłonie w pięść i osłoń szyję. Taka postawa sprawi, że nie będziesz miał kontaktu wzrokowego z psem, a z racji tego, że będziesz stał w rozkroku, niełatwo będzie cię przewrócić. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Staraj się nic nie mówić. Jeśli atak psa będzie na tyle gwałtowny, że zostaniesz przewrócony, postaraj się przyjąć pozycję "żółwia". 
 
Przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.
 
Co zrobić, gdy zostałeś pogryziony? 

 • Powinieneś niezwłocznie udać się do lekarza. 
 • Masz prawo uzyskać od właściciela psa, przedstawienia aktualnego zaświadczenia o szczepieniu czworonoga przeciwko wściekliźnie lub poddania go kwarantannie (obserwacja psa przez weterynarza). 
 • W przypadku, gdy nie jest znany właściciel czworonoga, powinieneś zgłosić ten fakt Straży Miejskiej lub Policji.

 
Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:

 • Prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
 • Nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej chyba, że w obiekcie taki zakaz nie obowiązuje,
 • O stałym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
 • Nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.

 

źródło - KWP Wrocław

Powrót na górę strony