Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu tureckiego

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

W MIESIĄCU LUTYM 2023 ROKU  ZAREJESTROWANO 36 ZDARZEŃ DROGOWYCH, W TYM 4 WYPADKI DROGOWE I 32 KOLIZJE

 

 

Liczba wypadków drogowych

 

STYCZEŃ 2023 ROK LUTY 2023 ROK

W bieżącym miesiącu

1 4

Od początku roku

1 5

 

 

Liczba kolizji drogowych

 

STYCZEŃ 2023 ROK LUTY 2023 ROK

W bieżącym miesiącu

34 32

Od początku roku

34 66

 

 

Ilość osób rannych

 

STYCZEŃ 2023 ROK LUTY 2023 ROK

W bieżącym miesiącu

1 3

Od początku roku

1 4

 

 

Ilość osób zabitych

 

STYCZEŃ 2023 ROK

LUTY 2023 ROK

W bieżącym miesiącu

0 2

Od początku roku

0 2

PRZYCZYNY:

Najczęstszymi przyczynami powstawania zdarzeń drogowych w miesiącu lutym 2023 roku były:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

- nieustapienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

- droga K72 -

- droga W470 –

- droga K83 –

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY:

art. 178a §1 kk::

art. 87§1 kw:

art. 87§1a kw:

 

SPRAWCY:

kierujący samochodami osobowymi:

kierujący samochodami ciężarowymi:

kierujący pojazdami nieustalonymi:

kierujący motorowerem:

pieszy:

Powrót na górę strony